پرداخت یارانه و رفع بیکاری

بعد از چند ماه از پرداخت نقدی یارانه ها در دولت دهم همه به این نتیجه رسیدن که این روش پرداخت اشتبباه و تورم زا بوده و به ضرر اقتصاد هست .
چون فقط حجم زیادی از پول وارد بازار میشه بدون هیچ نوع تولید .

هر ماه تقریبا 3.000 میلیارد تومن بابت یارانه به بازار تزریق میشه به نظرم یارانه نقدی فقط یک ماه رو تقسیم بر 31  استان بکنن که میشه حدود  100 میلیارد تومن برای هر استان با اون پول تو هر استان چند تا کارخونه متناسب با شرایط همونجا بسازن .
با این کار هم اشتغالزایی انجام میشه و با عث رفع بیکاری میشه و هم با افزایش تولید کالا تو کاهش  نرخ تورم هم تاثیر میذاره .

با قدمهای کوچیک میشه مشکلات بزرگ رو حل کرد .

بدون نظر تاکنون

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">